.

NorGruppen AS

Om oss

Telefon: 32 85 35 50

Telefaks: 32 85 35 55

E-post: norgruppen@norgroup.no

NorGruppen AS er eierselskap for driftsselskapene

Civ.ing. Helge Ingeberg AS Prosesskontroll
NorCal AS
NorFilter AS
NorFlow AS

Selskapene dekker hvert sitt fagområde innenfor måle- og reguleringsteknikk, systemintegrasjon, avregningsmåling, filtrering og kalibrering.

I tillegg har NorGruppen AS eierskap til patenterte prosesser, verdipapir og fast eiendom.

NorGruppen AS ble grunnlagt i 1985 som et selskap for å ivareta patenterte prosesser. Fra 2002 ble virksomheten omdannet til holdingselskap for de fire driftsselskapene som i dag utgjør den aktive delen av NorGruppen AS.

Gjennom driftsselskapene ivaretas også agenturavtaler med markedsføring, salg og førstelinjeservice for utenlandske produsenter og samarbeidspartnere. Ytterligere informasjon finnes på de enkelte drifts-selskapenes hjemmesider.

Slik kontakter du oss: