Gode løsninger som virker lenge.

Selskapene dekker hvert sitt fagområde innenfor måle- og reguleringsteknikk, systemintegrasjon, avregningsmåling, filtrering og kalibrering.

Tjenesteliste

Feltinstrumentering for måling og regulering

Fiskalmåling/avregningsmåling

Systemintegrasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

E-post: cihias@norgroup.no

Civ. Ing. Helge Ingeberg AS Prosesskontroll

Teknisk filtrering for analyse

Tekstilfilter, filterposer og separasjon

Gassgeneratorer

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

E-post: norfilter@norgroup.no

NorFilter AS

PLS-baserte styringssystemer

Analyse av prosess

Logistikkløsninger

 

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

E-post: norflow@norgroup.no

NorFlow AS

Kalibreringstjenester

Mengdemåling av gass

Mengdemåling av væske

Densitet i væske

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

NorCal AS

norcal@norgroup.no